ادارات
نامنام مدیرتلفن ثابتفاکسآدرسآدرس سایت
دفتر نشریه خوی نگار  021-88345217 تهران 
امام جمعه خویحاج آقا شكوري3625787036257199  
پادگان ارتش خویسرهنگ ابراهیمی3625933236469627  
آموزش فني وحرفه ايهمتی3643311236433338  
آزمايشگاه مكانيك و خاكرحيمي3644681136446811  
پايانه رازي وفا3653331536533171  
شهرک صنعتیحسنلو3652334836523200  
صندوق امام رضا (ع)عبداله زاده3635247436351880  
فرودگاه خویيوسفي36523272-736523271  
کتابخانه های عمومیخانم مقدم36442111-3645401136458240  
كانون پرورش فكري كودكانخانم عنبري مقدم3645673736456737  
مجتمع حرفه آموزي و كاردرمانيخضرلو3656351736562516  
مجمع امورصنفي خویمنصف3644653536440195  
هواشناسيعالي زاده3644112036441120  
هنگ مرزيسرهنگ حسنلو36331001-436331001-36339864  
ورزش وجوانانمحمد آزادی36231554-536229856  
نماينده مجلس شوراي اسلاميحسینی صدر3635404036354040  
ناحيه نفتعاشرلو36222747-3625297636227403  
ميراث فرهنگي،صنایع دستی و گردشگريعزیزمیرزائی36224177-3622489936231402  
منابع طبيعي و آبخيزداريجبلی36443832-336443831  
معاون سیاسی اجتماعیمحمدی ایروانلو2- 3625270136269410  
معاون برنامه ریزی و امورعمرانی 36252701-236256808  
مديريت امور مالياتينقی زاده36223213-1736223484  
مدیریت منابع آب خویقلي پور36440787-3644393736443938  
مدیریت شبكه بهداشت و درمانمحمود زاده36332112-436339841  
مدیریت جهادكشاورزيزینال زاده36440775-8036440783  
مدیریت آموزش و پرورشقدیر محمدی36223275-3622290036224242  
مدیریت برقعلیرضا بهنام36332041-236332043  
مدیر عامل آب و فاضلاب روستاييرجب علی پاشائی36261855-3626120236261200  
مخابراتابری3644203036443030  
محيط زيستجبرئیل قلی پور3644492636442350  
گمرگ خویجعفری3623725036237044  
گمرك رازي قاسمخاني3653322036533299  
گاز خوينصرالهی36333031-3634300836335525  
كميته امداد امام (ره)زينالي36233337 -3633637736333371  
فرهنگ و ارشاداسلامياکبری36339870-136331694  
فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلاميسردار علایی36440306-836440311  
فرماندهي انتظامي شهرستاناسفندیار احمدی36440392-32186633-36440392  
صنعت ؛معدن و تجارتکاظمی3644778836447373  
شركت بازرگاني شماره 8 (غله)زينالي36252718-936252732  
شركت آب و فاضلاب شهريولی زاده36228800-136223682  
ستاد اقامه نمازپریور3622253336224242  
زندان و اقدامات تأمينيبخشي36256333-3625727736259113  
دفتر خبری صداوسيمامحبوبی3644400036442000  
درمانگاه تامين اجتماعيدكتر حسن زاده36267708-936267710  
دخانياتپورحسنعلي36440257-3644481036440256  
دامپزشكيدكترحسن زاده3622005636220058  
دادگستري شهرستانحسن زاده36443246-836442225  
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانعليزاده36455964-3645596636455971  
حمل و نقل پايانه هافيروزي3646941736228885  
جهاد دانشگاهي شهرستانميرعابديي3626422336264224  
جمعیت هلال احمرخلیل مختاری3622416236224829  
ثبت اسناد و املاکسليمانپور36231352-3622270036225505  
ثبت احوالملکی36440293-436440291  
تعزیرات حکومتیعابدینی3635124036333942  
تعاون روستاييعباس زادگان 36258212-3625430036258212  
تأمين اجتماعيافشاری36336403-3635107036335603-36335879  
پستعمراني36229302-336229302-36228522  
پزشكي قانونيدكتر داوودی36351166-3633780036342138  
بهزيستييعقوب رضاپور36456511-336456510  
بنيادمسكنرحیملو3633599436339880  
بنيادشهيدو امورايثارگرانايرواني36257911-3625600036255786  
اوقاف و امورخيريهاصغرنژاد36339512-436339511-36331011  
انتقال خون خويدكتر جباري3633888836338888  
امورعشايرولی زاده3644081336440764  
اطلاعات 36255125- 11336252510  
استاندارد و تحقیقات صنعتیدرستي3644734336447241  
اداره راه و شهرسازیباقر زاده36469413-15-1636469414  
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعیپاک مهر36455331-236455333  
معاون استاندار و فرماندار خویحسین سيواني اصل2- 3625270136256493  
مطالب پربینندهپربازدیدهای یک ماه قبلپربازدیدهای دو ماه قبلپربازدیدهای سه ماه قبل